Åtgärder med anledning av Covid-19

Hälsa och välmående för våra bud, kunder och deras familjer är alltid av högsta prioritet för oss. Därför har vi vidtagit flera åtgärder med anledning av smittspridningen av Covid-19.

Vi kommer tillsvidare att i största möjliga mån, där vi får e-handlarens tillåtelse, lämna varorna utanför din dörr för att minimera fysisk kontakt vid överlämning. När varan är levererad kommer du få ett sms som meddelar att leveransen är slutförd och att du kan hämta paketet utanför din dörr. Ett foto på paketet utanför din dörr kommer också visas i din spårningssida.

Vi har även uppdaterat våra riktlinjer för alla våra bud och anställda gällande hälsa och hygien efter Folkhälsomydigheten och WHOs rekommendationer. Bland annat uppmanas alla bud att inte jobba om de känner sig det minsta sjuka. På Airmee har vi även noggranna rutiner i hela verksamheten kring hygien och städrutiner.

För att leveransen fortsatt ska ske så smidigt som möjligt så finns det möjlighet för dig att inför leverans fylla i instruktioner till budet som underlättar leveransen.

Tack för att du väljer Airmee!